Az ingatlan bérleti szerződés elemei

kiadoalberlet.hu // 2021.05.13
Bérleti szerződések esetén még mindig kevesen vesznek igénybe ügyvédi vagy közjegyzői segítséget, így jó, ha tudjuk, hogyan is épül fel egy bérleti szerződés.

Szerződő felek adatai 

Az adásvételi szerződéshez hasonlóan a bérleti szerződés is a szerződő felek (bérbeadó és bérlő) személyes adataival kezdődik, az alábbiaknak mindenképp szerepelniük kell a szerződésen:

 • Teljes név (jelenleg használt és születési név is)
 • Születési hely és idő 
 • Anyja születési neve
 • Személyi szám
 • Lakcím 

Amennyiben valamelyik fél nem természetes személy, akkor a következő adatokat szükséges megadni: 

 • A szervezet megnevezése
 • Statisztikai azonosító 
 • Székhely
 • Cégbírósági bejegyzés száma 

Az adatok mellett fel kell tüntetni az egyes felek ügyletkötői minőségét, ez lényegében annyit tesz, hogy a szerződésben meg kell neveznünk, hogy az egyes felek közül ki a bérlő és ki a bérbeadó. 

A szerződés tárgya 

A szerződésben a szerződés tárgyát képező ingatlan bizonyos jellemzőit is fel kell tüntetni. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a bérbeadó kizárólagos tulajdonában áll az ingatlan. Amennyiben a lakás tulajdoni hányada több személy között oszlik meg, úgy minden tulajdonos hozzájárulására szükség van. 

Emellett az ingatlan pontos címét és az alapterületének a méretét is fel kell tüntetni a bérleti szerződésen. 

Ezt követően a szerződésben szerepelnie kell egy olyan mondatnak mely kifejezi a felek akaratát. Ilyen lehet például, hogy “A jelen szerződés aláírásával a bérbeadó bérbe adja, a bérlő pedig bérbe veszi az ingatlant.”

A bérlés időszaka 

A szerződésnek minden esetben tartalmaznia kell a bérlés időszakára vonatkozó részeket. Ez egyrészt meghatározza az ingatlan birtokba vételének napját, valamint határozott idejű szerződés esetén a bérlés meghatározott idő tartalmát (általában 1 év). 

Emellett akár határozott, akár határozatlan idejű szerződésről legyen is szó, a szerződésbe kell foglalni, hogy mennyi a felmondási idő. Valamint itt érdemes rögzíteni azokat az okokat, melyek azonnali felmondást eredményeznek (pl.: szándékos károkozás).

Amennyiben az ingatlan bútorozott vagy gépesített, akkor ezek megnevezését, számát és állapotát érdemes egy hitelesített jegyzőkönyvben rögzíteni legkésőbb a beköltözés napján.

A fizetésre vonatkozó előírások 

Az anyagiakkal kapcsolatban az alábbiaknak kell mindenképp szerepelnie a bérleti szerződésben:

 • A havi bérleti díj pontos összege. 
 • Az első havi bérleti díj fizetésének időpontja.
 • A bérleti díj fizetési határideje. (pl.: minden hónap 10. napjáig)
 • Átutalás esetén a kedvezményezett bankszámlaszáma. 
 • Egy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a bérlő vállalja a közüzemi számlák, szükség esetén a TV- és internet előfizetés és a közös költség fizetését. 
 • A kaució összege, kifizetésének határideje. (Fontos, hogy a szerződésben a kaució, és ne az előleg szó szerepeljen.)

A kaucióval kapcsolatban szerepeljen egy kikötés arra vonatkozóan, hogy amennyiben a bérlő nem okoz kifizetetlen kárt és nem hagy maga után rezsi hátralékot, úgy a szerződés megszűnését követően a kaució teljes összege visszajár. 

Egyéb kikötések 

A szerződés a fentiek mellett számos egyéb kikötést is tartalmazhat, melyek a következők lehetnek:

 • A bérlő kizárólag lakhatásra használhatja az ingatlant, abban kereső tevékenységet nem folytathat, harmadik személy számára nem adhatja ki. 
 • A bérbeadó havonta egy alkalommal, előre egyeztetett időpontban ellenőrizheti az ingatlan rendeltetésszerű használatát. 
 • A bérbeadó mindennemű átalakítást csak a bérbeadó engedélyével végezhet. 
 • Melyek azok, a megfelelő életkörülmények biztosításához elengedhetetlen elemek (pl.: fűtés, megfelelő nyílászárók),  amelyeket a bérbeadó köteles cserélni és karbantartani. 
 • Amennyiben a bérlő - vagy egy vendége - kárt tesz az ingatlanban, vagy valamely a bérbeadó tulajdonát képező lakberendezési tárgyban, akkor ennek költségét a bérlő köteles megfizetni. 

Az érvényességre vonatkozó előírások 

A bérleti szerződés kizárólag írásban módosítható, valamint abban az esetben, ha valamelyik fél bizonyos, a szerződésben szereplő személyes adata megváltozik, arról köteles értesíteni a másik felet. 

Végezetül a szerződést két példányban - ügyvéd igénybevétele esetén három példányban - mindkét félnek aláírással és keltezéssel kell ellátni, valamint mindkét félnek rendelkeznie kell egy-egy  példánnyal a szerződésből. 

Hitelesítsék közjegyző által!

Bármennyire is utánajártunk a bérleti szerződés tartalmának, a mai világban szinte elengedhetetlen, hogy közjegyzői segítséget vegyünk igénybe. Bár elsőre elégnek tűnhet a házilag készült bérleti szerződés, egy vitás ügy során könnyen bajba kerülhetünk, ha nem vettünk igénybe ügyvédi segítséget.

Kiadoalberlet.hu
Kövessen minket:

Facebook gomb
MTI hírfelhasználó